Startsida

söndag 14 april 2013

Diskussions kväll 8 april 2013

Måndag 8 april 2013
 

Då samlades vi ca 25 glada individer i klubbstugan för att ventilera lite idéer till onsdagsträffarna, Vad som händer under motorhistoriska dagen 6 juni 2013 och ev en resa någonstans till hösten.
Under diskussionerna åt vi lite bullens korv och en liten kaka, kaffe och läsk till detta.
Vi fick in en del förslag. Dessa tar vi med oss till styrelsemötet den 15 april.
Bilder ligger här http://bilder.ljungby-fhk.se/#23.3

Med vänlig hälsning Carola Bengtsson (festansvarig)

fredag 29 mars 2013

Info från IF försäkringar

Bergshamra 2013-03-26 Hej, Även om den ihärdiga kylan behåller ett visst grepp om Sverige, så inger solen och ljuset förhoppningar om att våra fordon ska få ta en tur så småningom. Som ni känner till ger försäkringsvillkoren för samlarfordonsförsäkringen utrymme för en generös tolkning vad gäller användningen av fordonet. Detta medför ibland vissa onödiga diskussioner i samband med användning av fordonet. För att råda bot på det och om möjligt säkerställa ett långsiktigt lågt pris på försäkringen förtydligar och stramar vi åt villkoren på nedanstående punkter from den 1:a april i år. Fordonsägarna informeras om detta i samband med att förnyelsen för kommande avtalsår skickas ut, vilket sker drygt en månad innan förfallodagen. Med nöjestur avses inte semesterresa, resa till och från arbete eller sommarställe. Ska fordonet köras till annat land ska klubben godkänna resan innan den påbörjas. Inträffar skada och fordonet körts mer än 500 mil under avtalsperioden så minskas försäkringsersättningen normalt med 20 %. Om fordonet brukas av person som inte är folkbokförd på ägarens adress, eller om det nattparkeras på ägarens hemort på annat sätt än inlåst i garage vilket rymmer högst 10 fordon, så gäller stöld- och vagnskadeförsäkring med en extra självrisk om 5 000 kronor utöver grundsjälvrisken. Används fordonet i trafik under perioden november tom. mars gäller vagnskadeförsäkringen med en extra självrisk om 5 000 kronor. Skulle skada inträffa när fordonet är uthyrt eller används för övningskörning så gäller inte försäkringen. Med hopp om finare sommar 2013 och ett gott fortsatt samarbete. Dan Falconer & Francisco Vall

fredag 17 juni 2011

Besök på Smålands MilitärHisoriska Sällskap

Den 16 juni var vi ett gäng från Ljungby-FHK och hälsade på SMHS museum.
Ett museum som är under uppbyggnad. Här finns material från de olika militära förband som finns och som har funnits i Småland. Det är värt ett besök.
Vill tacka Mats för den fina presentationen av museumet och dess innehåll.